Rencana Tindak Lanjut MTPR-KP3A-Rahmatan Lil Alamiin

REALISASI  &  RENCANA   TINDAK   LANJUT 1439 H S/D  1445 H 2018 M S/D 2024 M Pembangunan Landasan Operational Komunitas Sasaran : Terhimpunnya Komponen Umat Yang Sanggup Memberian Landasan Yang Kokoh Untuk Menopang Terealisasinaya Rencana Tindak Lanjut.   1446 H S/D 1450 H 2025 M S/D 2029 M Pembinaan Aqidah Umat Read more…