Visi Dan Misi MTPR-KP3A-Rahmatan Lil Alamiin

V I S I   &  M I S I   Hidup dan Berjuang Semata-mata Hanya Untuk Megabdi Kepada Allah SWT   وماخلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون  “ Dan tidak Ku Ciptakan Jin dan Manusia Kecuali Untuk Mengabdi-Ku “ (Qur’an Surat : Adz-Dzaariyaat (51); Ayat 56, Juz 27)   Selamatkan Rakyat Read more…

Spread the love